...σταυρολεξικός μέταμαν (τεύχος 27)1 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

ο λιγότερο φιλόδοξος Έλληνας και ως πρωθυπουργός''μια φορά κι ένα καιρό....
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
η απόφαση μου αυτή είναι πράξη ευθύνης
... και κυβερνήσανε αυτοί σκατά και κυβερνηθήκαμε
κι εμείς χειρότερα''
σ. βαρελας

2 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...