70 χρόνια ε.α.μ.


Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα Ε.Α.Μ.

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...