μέταμαν αλληλεγγύη στις #skouries

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

Statement from a resister

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

μισές δουλειές #6

μεγέθυνση
about

1 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

καθημερινός μέταμαν


μεγέθυνση
about

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

Ως το τέλος!

Κόσμε χρυσέ, κόσμ' αργυρέ, κόσμε μαλαματένιε,κόσμε και ποιος σε χάρηκε και ποιος θα σε κερδίσει, ψεύτη κόσμε.
Εγώ 'μαι που σε γλέντησα και 'γω θα σε κερδίσω, ψεύτη κόσμε.
Πεζός περπατούν στα βουνά,στους κάμπους καβαλάρης, ψεύτη κόσμε. κλίκ

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...