σκατά στις gallery

οι "Προοδευτικοί της Κολωνίας"


“…Το περιεχόμενο τους ήταν εμφανέστατα πολιτικό και σχεδόν αποκλειστικά αναπαραστατικό, διατηρώντας έτσι μια ευληπτότητα-κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αφού η τέχνη τους δεν παραγόταν για τις γκαλερί , τους κριτικούς τέχνης ή άλλους καλλιτέχνες αλλά για τους καθημερινούς ανθρώπους. Το αντικείμενο της τέχνης τους και η μορφή στην οποία αυτό πραγματοποιούνταν καθοριζόταν, κυρίως, από τις πολιτικές  πεποιθήσεις τους. Επεδίωκαν, επίσης, να καταρρίψουν την πολιτισμική αποκλειστικότητα της τέχνης χρησιμοποιώντας μια καλλιτεχνική γλώσσα που ήταν εύκολα κατανοητή και διαδιδόταν ευρέως με μια φόρμα που ταίριαζε στη μαζική κοινωνία που δημιούργησε ο καπιταλισμός…”
(απόσπασμα από την τέχνη ως όπλο εκδόσεις συναδέλφων) 
0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...