μεταμαν ...σε κινηση

…σε κίνηση, μια δουλεία πάνω σε σκίτσα μου, όχι από μένα, έτσι όπως την εμπνεύστηκε η πιο πιστή συνοδοιπόρος του μέταμαν ως σήμερα. thx tzo

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...