κρατούμενος μέταμαν

μεγέθυνση
about

link0
link1
link2 
link3

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...

αναδημοσιευση: #Skouries : η κάλυψη στο Twitter ενός κίνηματος από τα κάτω

από εδώ

xryses1Στην εποχή μας όλο και συχνότερα η πολιτική διαμεσολαβείται μέσα από το διαδίκτυο. Τα εργαλεία που προσφέρει το μέσο (ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, συναθροιστές κλπ.) χρησιμοποιούνται από πολιτικούς χώρους και κινήματα για πληροφόρηση, οργάνωση, προπαγάνδα και δράση.
Στο παρόν άρθρο θα εφαρμόσω τη μέθοδο ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για να εξετάσω την ανάδειξη ενός πολιτικού γεγονότος μέσω της κάλυψης του στο Twitter. Επέλεξα ως πεδίο ανάλυσης τον αγώνα στον οποίο επιδίδεται η τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής ενάντια στην εξάπλωση των μεταλλείων χρυσού της καναδικής εταιρείας Eldorado Gold στο δάσος των Σκουριών.
Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ενδιαφέρον από πολλές απόψεις : πρόκειται για γεγονότος που αγνοείται συστηματικά από τα κυρίαρχα ΜΜΕ· συμβαίνει εκτός Αθήνας και μεγάλων αστικών κέντρων· το οικολογικό διακύβευμα του συσπειρώνει την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας αλλά και ευρύ φάσμα υποστηρικτών· οι τελευταίοι κάνουν ιδιαίτερα αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου για να προωθήσουν τους στόχους τους.

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...