διευκρινίσεις
κατά τα άλλα..

κατουρλόκαιρος (ο) δημ. κ. κατρουλόκαιρος η ατμοσφαιρική κατάστασις, καθ’ ην πίπτει συνεχής και ψιλή βροχή, ο βροχερός καιρός

2 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...