ουυφφ

νομίζω πως με βαρύνει περισσότερο η διάθεση για δημοσιοποίηση ,
αυτή καθεαυτή , παρά το βάρος μιας άποψης που επιθυμεί να εξω-
τερικευτεί , αν και αυτό από μονό του είναι μια πολύ ωραία άποψη
για δημοσιοποίηση .


1 σχόλιο:

σχόλιο στο περιθώριο...