εγω...ο μεταμαν (τευχος22)


Ο εγωισμός είναι το ενδιαφέρον για το ατομικό συμφέρον και τη προσωπική μας ευημερία. Σύμφωνα με τους ατομικιστικούς αναρχικούς επηρεάζει και μπορεί να επιτρέψει σε άτομα να λειτουργούν αυτόνομα ως ηθικά όντα. Οι αναρχικοί κρατάνε μια αντιφατική στάση απέντανι στον εγωισμό. Ο εγωισμός αντιμετωπίστηκε ως μία ξεχωριστή φιλοσοφία από το Max Stiner και τους οπαδούς του, ενώ από τους αναρχοκολεκτιβιστές κρίθηκε έντονα και χαρακτηρίστηκε αστικό ελάττωμα, καθώς καταρρίπτει την θεωρία της "αλληλοβοήθειας" του Πιοτρ Κροπότκιν και την αμοιβαιότητα. Σύμφωνα με τους ατομικιστές το εγωιστικό άτομο έχει το δικαίωμα να δρα όπως αυτό θεωρεί σωστό, χωρίς να επηρεάζεται από ηθικές και θρησκευτικές αξίες. Εδώ είναι το σημείο όπου διαχωρίζονται για άλλη μια φορά ο ατομικιστικός αναρχισμός με τον αναρχοκολεκτιβισμό. Οι ατομικιστές κριτικάρουν έντονα την ηθική ενώ οι αναρχοκολεκτιβιστές είναι υπέρμαχοι.

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...