το σχολείο που σκοτώνει τη δημιουργικότητα...




We dont need no education.
We dont need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave those kids alone.
Hey, teacher, leave those kids alone!

pink floyd_the wall

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...