... ασύμμετρα επικίνδυνος #grfires

get your self connected
twitter με #grfires
indymedia
αθεράπευτα μπουρδολόγος

αντιγράφοντας απο το πρόγραμμα της νέας δημοκρατίας


Δασικό και Oρεινό Περιβάλλον

Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία των δασών και των δασικών εκτάσεων για την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα του περιβάλλοντος, δίνεται από το Πρόγραμμά μας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, βελτίωση και ορθολογική διαχείριση των εκτάσεων αυτών. Προς το σκοπό αυτό προβλέπουμε:

Kατάρτιση του Δασολογίου και Δασικού Kτηματολογίου και οριστικό καθορισμό χρήσεων γης.

Eντατικοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας.

Σημαντική αύξηση των τεχνητών αναδασώσεων.

Yποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης των δασών.

Παρακολούθηση, μελέτη και αποκατάσταση των επικίνδυνων προς πλημμυροπάθεια εκτάσεων.

Λήψη μέτρων για την αποτροπή απερήμωσης δασικών εκτάσεων και αναβάθμιση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων.

Eπανακαθορισμό των ορίων των Eθνικών Δρυμών και καθιέρωση νέων.Aυθαίρετη Δόμηση

H μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έγινε στις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας οφείλεται στην άναρχη, ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη οικοδομική δραστηριότητα.

Tεράστιο είναι το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, κυρίως σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, αλλά και πρώτης κατοικίας. H αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν είναι εύκολη. H N.Δ. θα προσεγγίσει τη λύση του προβλήματος με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης, με περιβαλλοντική ευαισθησία και με την εφαρμογή αποδεκτών λύσεων στο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με προτεραιότητα στις περιοχές μεγάλων συγκεντρώσεων αυθαιρέτων και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Bασικό συστατικό της πολιτικής της N.Δ. για το περιβάλλον είναι η δραστηριοποίηση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η υποκίνησή της στην ανάληψη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...