από που πάνε για το περιθώριο

σχέδιο του ηλία πολίτη, δείχνει την περιέργεια του ανήλικου να γνωρίσει το περιθώριο, αλλά και την άγνοια των "κρατούντων" για το περιθώριο τι σημαίνει

0 σχόλια:

σχόλιο στο περιθώριο...